Antologi

ELVA ANALYSER
ELVA BRANSCHPROGNOSER

 

Antologin är ett kunskapsunderlag som tillsammans med texterna i På väg utgör den analys som ligger till grund för framtagandet av Regional utvecklingsstrategi Halland. Antologin är en samling sammanfattningar av viktiga analyser och prognoser som har tagits fram under senare år.